100 Κτήρια - 100 Ιστορίες

Στην Ερμούπολη, 100 κτήρια θα αποκτήσουν μία επιγραφή με κωδικό QR και λίγα στοιχεία για το κτήριο. Σκοπός είναι οι επισκέπτες να τον σκανάρουν με το κινητό και να μάθουν μια Ιστορία.

Κάτοικοι & Φίλοι της Ερμούπολης, Φορείς, Μαθητές, Φοιτητές, Πολιτιστικοί Οργανισμοί - Όλοι μπορούν να αφηγηθούν, να ζωγραφίσουν ή να γράψουν μια Ιστορία από το παρελθόν για την πόλη, τη ζωή, τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις ή και τα γεγονότα.

Με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την υλοποίηση του Ινστιτούτου Σύρου, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης των κατοίκων με την πόλη τους και την προβολή της ιστορίας της Ερμούπολης στους επισκέπτες.

Η συγκεκριμένη δράση για την Ερμούπολη σκοπεύει να εκμεταλλευτεί το σύστημα του HERMeS για να εμπλέξει περισσότερους πολίτες στη λήψη αποφάσεων, να βοηθήσει την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά και να συνδέσει τις ιστορίες της Ερμούπολης με άλλες πόλεις που χρησιμοποιούν το HERMeS. Βάσει αυτής της ιδέας, μετατρέπουμε την «ψηφιακή» όψη του HERMeS σε κάτι «πραγματικό» που μπορούν να δουν και να αλληλοεπιδράσουν οι άνθρωποι. Γι’ αυτό και τοποθετούμε μικρές πινακίδες με δυνατότητα διάδρασης στα πιο σημαντικά ιστορικά κτήρια της Ερμούπολης. Με μία πινακίδα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα διαπιστώσει ότι η αξία του ιστορικού κτηρίου του αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά και συγχρόνως η τοπική κοινότητα βλέπει και αλληλοεπιδρά με την ιστορία του κτηρίου.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Ινστιτούτο Σύρου στο «Κέντρο Έρευνας Συριανού Πολιτισμού – Καθηγ. Ιωσήφ Στεφάνου» από το Νοέμβριο 2018 ως το Μάρτιο 2019 και θα στηριχθεί από την ομάδα του HERMeS, την Europa Nostra, τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σχεδιάσαμε αυτή την πρόταση ως αρχή μιας νέας φάσης κατά την οποία το HERMeS θα αναλάβει ρόλο ψηφιακού αφηγητή, θα προσελκύσει επισκέπτες αλλά και νέες πολιτιστικές δράσεις στο νησί με στόχο τόσο οι κάτοικοι όσο και οι τουρίστες να καταλαβαίνουν, να χαίρονται και να αλληλοεπιδρούν περισσότερο με τον πολιτισμό της Σύρου.

Τάξεις από Σχολεία της Σύρου, Φοιτητές, Επαγγελματίες, Κάτοικοι, Πολιτιστικοί Οργανισμοί & Σωματεία, Φορείς (ιδιωτικοί και δημόσιοι) μπορούν να συμμετέχουν αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αφηγητή. Εμείς θα βοηθήσουμε η ιστορία να συνδεθεί με το κτήριο, να γίνει ψηφιακή με τη 'σφραγίδα' (όνομα) του αφηγητή και να προβληθεί μαζί με το κτήριο σε desktop και mobile εφαρμογές.

Περισσότερες Πληροφορίες

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 100/100

Credits

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτισμού (European Heritage Days) - Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Committee) - Ινστιτούτο Σύρου (Syros Institute) - HERMeS